NOVÉ POHLEDY NA KOMBINAČNÍ TERAPII V LÉČBĚ CHOPN A ASTMATU

Souhlas se zpracováním údajů

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společnostmi Chiesi CZ s.r.o., X Production s.r.o. a FOXI spol. s r.o. v souvislosti s mojí účastí na semináři dle zákona č. 101/2000 Sb. Moje osobní údaje budou výše uvedenými společnostmi využity pouze v souvislosti se seminářem a nebudou poskytovány dalším osobám a institucím. Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na opravu osobních údajů, právo požádat o vysvětlení, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že provádění zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, právo požádat o odstranění závadného stavu, tj. o blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, zjistíte-li, že provádění zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Akce

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Osobní informace

Pracoviště

Doprava